Concurs Cartell

Participa en el concurs del Cartell de la Festa Major i guanya un viatge valorat en 500€!

Les bases del concurs són les següents:

  • Poden participar-hi tots els públics
  • Cada concursant pot presentar una obra que ha de ser original i inèdita.
  • Les obres es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti esser foto-reproduïda i impresa en quatre colors; per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus i/o volums enganxats.
  • La mida del cartell ha de ser DIN.A3. S’ha de presentar en bastidor o sobre suport rígid, per tal de facilitar-ne el trasllat i l’exposició.
  • S’haurà de deixar una franja en blanc a la part inferior del dibuix de 5 cm. d’ample, on aniran els diferents logotips que han d’aparèixer al cartell.
  • Les obres s’han de presentar sense signar, amb un sobre tancat on ha de figurar el nom i cognoms de l’autor/a, edat, l’adreça i el telèfon. Els autors/es poden signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
  • S’atorgarà un sol premi. El concurs pot declarar-se desert si el jurat ho considera oportú.
  • El termini de presentació dels originals serà fins el 7 de juny de 2019, de 9 a 13 i de 16 a 19h al TRAÇ, Centre d’Expressió Plàstica, c/ Paletes, 3.
  • La Comissió de Festes de Sarrià no es responsabilitza de la pèrdua o deteriorament, fortuït i/o involuntari que puguin afectar a les creacions presentades.
  • El veredicte del jurat és inapel·lable i es donarà a conèixer a les persones guanyadores durant el mes de juny.
  • El cartell guanyador queda en propietat de la Comissió de Festes de Sarrià, la qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació, així com la composició final del mateix.
  • La presentació d’originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, serà resolta pels organitzadors.